Упутство за коришћење електронског регистра
ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР
административних поступака у надлежности града Лесковца

Преузимање образацаПреузимање празног обрасца за подношење захтева

На овом месту преузимате образац захтева који ћете попунити ручно, потписати и предати у Градској управи,
уз потребну документацију
Електронско попуњавање и преузимање обрасца захтева

На овом месту имате могућност електронског попуњавања обрасца захтева. Након тога, одштампајте
образац, потпишите га и предајте Градској управи, уз потребну документацију